EFT a badania naukowe

Ocenia się, że skuteczność Techniki Emocjonalnej Wolności wynosi 90%.  Skuteczność EFT, czyli  tappingu została sprawdzona i potwierdzona w badaniach klinicznych.

Badania kliniczne dotyczące tappingu EFT są bardzo ekscytujące. Dostarczają wymiernych dowodów na to, że opukiwanie działa! Jeszcze bardziej imponujące jest powtórzenie tych przełomowych badań przez badaczy. Nauka błyszczy, gdy zupełnie inna grupa ludzi w innych częściach świata wykazuje podobne (jeśli nie lepsze!) wyniki.

Niższy poziom kortyzolu

Badanie przeprowadzone przez dr Petę Stapleton, opublikowane w 2012 roku w Journal of Nervous and Mental Disease, wykazało, że EFT Tapping obniża poziom kortyzolu znacznie bardziej niż tradycyjna terapia rozmową lub odpoczynek.W randomizowanym, kontrolowanym badaniu mierzono poziom kortyzolu w ślinie uczestników przed i po leczeniu. Każda grupa otrzymywała leczenie przez 50 minut, a w ich ślinie mierzono poziom kortyzolu przed i po badaniu, a także objawy psychiczne. W grupie stosującej EFT Tapping poziom kortyzolu spadł o 24%, podczas gdy w grupie nieleczonej i w grupach słuchających ze współczuciem poziom kortyzolu spadł jedynie o 14%. Pełne streszczenie badania można przeczytać tutaj.

Inne badania potwierdzjądze skuteczność EFT:

  • W latach 1999–2000 w Curtin University w Australii Zachodniej grupa naukowców – lekarzy i psychologów (Steve Wells, Kathryn Polglase, dr Henry B. Andrews, dr Patricia Carrington i dr Harvey A. Baker) przeprowadziła kontrolowane badanie na grupie pacjentów z fobią małych zwierząt. Badanie wykazało, że 30-minutowa sesja EFT powodowała w zachowaniu pacjentów znaczną poprawę, która utrzymywała się nadal po 6–9 miesiącach. Identyczne badanie zostało przeprowadzone w Quens College w Nowym  orku (dr Harvey A. Baker i dr Linda Siegel) i uzyskano takie same rezultaty.
  • W 2001 r. psychologowie z Curtin University (Sharon Jones i dr Henry B. Andrews) wyk-azali skuteczność EFT w redukowaniu lęku przed wystąpieniami publicznymi. Efektywność EFT w zaburzeniach lękowych potwierdziły także w 2003 r. badania psychologów z Departamentu Psychologii Okanagan University College w Kanadzie (Wendy Waite i Mark D. Holder).
  • W latach 2000–2004 światowy lider neuroterapii, dr Paul G. Swingle, wraz z dr. Lee Pulosem i Mari K. Swingle prowadzili badania nad osobami z zespołem stresu pourazowego (PTSD) – w dwóch niezależnych badaniach skuteczność EFT sprawdzano na ofiarach wypadków samochodowych oraz motocyklowych. W obu przypadkach taping przyniósł pozytywne i trwałe zmiany. Dr Poul G. Swingle, Lee Pulos i Mari K. Swingle badali efekty dwóch sesji EFT na 9 osobach po wypadkach motocyklowych, które doświadczyły stresu traumatycznego w związku z wypadkiem. Do badania zastosowano testy psychologiczne, wywiad kliniczny, oraz pomiary neurofizjologiczne, które przeprowadzono przed rozpoczęciem sesji EFT i po ich zakończeniu. Wyniki zamieszczono w czasopiśmie fachowym, „Subtelne Energie i Energo-Medycyna” (Swingle, P.G.., Pulos, L., and Swingle, M.K.  (2004) Neurophysiological indicators of EFT treatment of post-traumatic stress. Subtle Energies and Energy Medicine, 15, l, 75-86). 
  • Największym badaniem nad wykorzystaniem energo-psychologii (EFT i TFT) kierowali dr med. Joaquin Andrade oraz psycholog dr David Feinstein. W ciągu kilkunastu lat, w 11 centrach terapeutycznych Ameryki Południowej, w randomizowanych badaniach przebadano 31 400 pacjentów. Największe z badań, prowadzone na grupie ok. 5 tys. pacjentów dotyczyło zaburzeń lękowych. Badania wykazały, że pacjenci stosujący EFT i TFT wyróżniali się normalizacją fal mózgowych, która utrzymywała się w badaniach kontrolnych przez kolejne 12 miesięcy. Pacjenci z lękiem uogólnionym, u których zastosowano EFT, uzyskali wyraźną i trwałą poprawę. Pacjenci leczeni standardowymi metodami (farmakologia i Terapia Poznawcza) uzyskali podobny wynik, jednak po znacznie dłuższym okresie czasu. Ponadto badanie kontrolne  przeprowadzone 12 miesięcy po zakończeniu terapii wykazało, że u pacjentów leczonych metodami standardowymi obraz fal mózgowych wrócił w wielu przypadkach do stanu sprzed leczenia, natomiast pacjenci leczeni za pomocą EFT uzyskali trwałą poprawę.
  • Steve Wells, Katrhryn Polglase, dr Henry B. Andrews, dr Patricia Carrington i dr Harvey A. Baker przeprowadzili kontrolowane badanie naukowe w Curtin University w Australii Zachodniej w latach 1999-2000. Badania pokazały, że pojedyncza 30-minutowa sesja EFT przeprowadzona z klientami ze specyficzną fobią małych zwierząt, wywołała znaczące zmiany w zachowaniu. Owe znaczące zmiany w zachowaniu uzyskane po leczeniu metodą EFT utrzymały się i utrwaliły, jak pokazało badanie kontrolne przeprowadzone w 6-9 miesięcy po leczeniu. Wells, S., Polglase, K., Andrews, H.B., Carrington, P., Baker, H.A. „Evaluation of a meridian-based intervention, Emotional Freedom Techniques (EFT), for reducing specific phobias of small animals” . Pełna wersja tego artykułu dostępna jest na stronie S.Wells’a (w j.angielskim)/.
  • Psychologowie Wendy Waite i Mark D. Holder (2003) z Departamentu Psychologii Okanagan University College w Kanadzie odkryli, że jednorazowe zastosowanie EFT daje istotną redukcję zgłoszonego lęku w populacji studentów uniwersytetu. Dowodzą oni, że EFT i systematyczna desensytyzacja posiadają niektóre cechy wspólne. Wendy L. Waite and MarkD. Hodder, (2003) „Assessment of the Emotional Freedom Technique: An Alternetive Treatment for Fear”.
  • Psychologowie Sharon Jones i dr Henry B. Andrews z Curtin University (Jones and Andrews, 2001) przeprowadzili badanie nad metodą EFT. Metoda EFT została zastosowana przez psychologów z uniwersyteckiego centrum terapeutycznego, a terapii poddane zostały osoby z lękiem przed publicznym występowaniem. Osoby odbyły jedną 45-minutową sesję. Rezultaty badania wykazały istotne obniżenie poziomu lęku po sesji EFT. Autorzy śledząc przebieg sesji odnotowali, że poziom lęku istotnie obniżył się już po 15 minutach stosowania EFT i systematycznie obniżał się aż do końca sesji. Sharon Jones and Henry B. Andrews, „The efficacy of Emotional Freedom Techniques in reducing public speaking anxiety: An exploratory study.”
  • Dr. Swingle wraz ze współpracownikami (Swingle, Pulos & Swingle, 2000), badali efekty wpływu EFT u osób z PTSD rozwiniętym w wyniku wypadków samochodowych. Badacze stwierdzili, że w trzy miesiące po tym, jak ofiary wypadków nauczyły się EFT (w dwóch sesjach), ich fale mózgowe wykazały znaczną pozytywną zmianę, a sami badani donosili o istotnej redukcji symptomów PTSD. Swingle, P., Pulos, L., & Swingle, M., (May, 2000). „Effects of a meridian-based therapy, EFT, on symptoms of PTSD in auto accidents victims”.
  • W innym badaniu, dr Swingle zastosował EFT jako leczenie u dzieci ze zdiagnozowaną epilepsją. Codziennie, za każdym razem gdy wystąpiło podejrzenie o nadejściu ataku epilepsji, rodzice stosowali u swoich dzieci EFT. Dr Swingle zanotował znaczące zmniejszenie częstości występowania ataków, jak również bardzo dużą poprawę w badaniu EEG u tych dzieci. Wyniki te uzyskano po dwóch tygodniach codziennego stosowania EFT w domu. Swingle, P. (May, 2000). „Effects of the Emotional Freedom Techiques (EFT) method on seizure frequency in children diagnosed with epilepsy”.

Jest sporo badań nad skutecznością opukiwania. A ja powiem tak – w EFT nie musisz wierzyć – TO DZIAŁA. Najlepsze potwierdzenie będzie wtedy gdy spróbujesz i przekonasz się samemu!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Shopping Cart
error: Content is protected !!!